ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ติดต่อหน่วยงานภายใน

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2430-6835
โทรสาร: 0-2644-8746
Email: saraban@dpim.mail.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา

133 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร: 0 7431 1412
โทรสาร: 0 7422 2189
Email: opimr1@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี

401 หมู่ 11 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร: 0 4229 5456
โทรสาร: 0 4229 5804
Email: opimr2@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทร: 0 5322 1385
โทรสาร: 0 5322 5184
Email: opimr3@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต

ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 0 7621 2250
โทรสาร: 0 7624 0685
Email: opimr4@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก

เลขที่ 292 หมู่1 ชั้น1 ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัย -นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร: 0 5524 8345-7
โทรสาร: 0 5524 8348
Email: opimr5@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ชั้น 5 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร: 0 4495 5708, 0 4492 2719
โทรสาร: 0 4492 2708
Email: opimr6@dpim.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี

110/1 หมู่ที่ 10 ถนนห้วยไผ่ - น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทร: 0 3232 1791-2
โทรสาร: 0 3232 1793
Email: opimr7@dpim.go.th