ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513