ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPs”