ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กพร. หารือผู้ถือประทานบัตรโพแทชชัยภูมิ เร่งผลิตปุ๋ยโพแทชตามนโยบายรัฐบาล