ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กพร. การันตี 215 สถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ยกระดับเหมืองแร่ไทยสู่มาตรฐานสากล