ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กพร. จัดสัมมนาและสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ