ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กพร. เดินหน้า แก้ปัญหาปุ๋ยขาดแคลนและราคาแพง