ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กพร. เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ Circular Economy ตอบโจทย์นโยบาย MIND ของ อก. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน