ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท ซีพีเอ็น ไมนิ่ง จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท ซีพีเอ็น ไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๖ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดตาก

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดระนอง  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม  ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  บริษัท ซีพีเอ็น ไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๖    ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.   ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชนตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ขอเรียนเชิญประชาชน หมู่ที่๑๑ บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์ประกาศ