ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

รพร.เศรษฐรัชต์ฯ ส่งมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับ กนอ. เพื่อสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) เวลา 10.30 น. นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่งมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยมีนางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเป็นสักขีพยาน