ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

สรข. 5 และ กบส. ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก และกองบริหารสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนชุมชน ณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางการประกอบการทำเหมืองแร่ทองคำ การจัดการกองทุนต่าง ๆ และติดตามมาตรการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ