ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

รพร.เศรษฐรัชต์ฯ ร่วมคณะ รวอ.พิมพ์ภัทราฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี

 

วันนี้ (9 ธันวาคม 2566) นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมคณะ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี