ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐