ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Innovation in Raw Materials Conferance 2023:Circular Economy in MIND ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Innovation in Raw Materials Conference 2023: Circular Economy in MIND ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
▶️🔹️พบกับ 🔆 การจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการดีเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และตัวอย่างผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กพร.
🔆 พร้อมการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ (free)ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก
กำหนดการ คลิก